Administration's picture

จับตาการเรียงตัวของดาวเคราะห์ช่วงเดือน เมษายน คศ 2014 - update 19 เมษายน

ในเดือนเมษายนจะมีการเรียงตัวของดาวเคราะห์ที่สำคัญ โดยเฉพาะเกี่ยวกับดาวอังคารซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่ 8 และเข้าใกล้โลกที่สุดในวันที่ 14 เมษายน ( http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2014/28mar_oppositi...) สำหรับแนวเรียงตัวที่สำคัญในเดือนนี้จะมีสองช่วงได้แก่ วันที่ 12-15 และ 18-22 เมษายน ในเดือนนี้อาจจะมีแนวโน้มที่จะมีปฏฺิกริยาใต้ดินมากกว่าปกติ ซึ่งทางเวปจะติดตามสถานการณ์และเก็บสถิติต่อไป

Administration's picture

จับตาการเรียงตัวของดาวเคราะห์ช่วงเดือน มีนาคม คศ 2014 : update 6 เมษายน

ในเดือนมีนาคม คศ 2014 จะมีช่วงที่มีดาวเคราะห์เรียงตัวที่สำคัญสองช่วง ได้แก่ระหว่างวันที่ 7-9 และ วันที่ 24-26 มีนาคม ส่วนช่วงวันอื่นนั้นได้แก่วันที่ 15-16 และ วันที่ 30-31 มีนาคม ในช่วงวันดังกล่าวให้ผู้ที่สนใจสังเกตปฏิกริยาที่ดวงอาทิตย์ และการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติบนโลกที่จะสัมพันธ์กัน รายละเอียดของการเรียงตัวของดาวเคราะห์ในเดือนนี้สามารถตรวจสอบได้จากตารางด้านล่าง

ดาวเรียงตัวระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม คศ 2014

Tags: 

djmoder's picture

เทคโนโลยี Cold Fusion

วิดิโอเผยแพร่ข้อมูลและหลักฐานการสร้าง Cold fusion ที่ประสบความสำเร็จของมหาวิทยาลัย MIT และต่อยอดได้ http://coldfusionnow.org/

 

Tags: 

Forums: 

Administration's picture

จับตาการเรียงตัวของดาวเคราะห์ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ คศ 2014 update 4 มีนาคม 2014

ในเดือนกุมภาพันธ์จะมีวันสำคัญทางดาราศาสตร์ด้วยกันสามช่วง ได้แก่ระหว่างวันที่ 5-8, 13-17, 21-24 และ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม โดยจะมีช่วงเวลาเรียงตัวกระจายเฉลี่ยออกไป และมีการเรียงตัวที่ถี่ที่สุดในช่วง 5-8 กุมภาพันธ์ ได้แต่ ดวงอาทิตย์ โลก และดาวเสาร์, ดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ และ ดวงอาทิตย์ ดาวพุธ และ ดาวพฤหัส ส่วนช่วงเวลาอื่นๆนั้นสรุปไว้ในตารางข้างล่างนี้

ดาวเคราะห์เรียงตัว 8 กุมภาพันธ์ 2014

ตารางดาวเรียงตัว

Administration's picture

จับตาการเรียงตัวของดาวเคราะห์ช่วงเดือน มกราคม คศ 2014 : update 3 กุมภาพันธ์ คศ 2014

ในเดือนมกราคม ระบบสุริยะได้เข้าสู่วัฐจักรพลังงานขาลงอย่างเป็นทางการ ซึ่งเริ่่มขึ้นในเดือนธันวาคม 2013 ซึ่งคาดว่าเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้สภาพอากาศบนโลกมีอุณหภูมิต่ำเป็นเวลานานกว่าฤดูหนาวปกติในช่วงสามปี ที่ผ่านมา และในเดือนนี้เองจะมีการเรียงตัวของดาวเคราะห์ที่สำคัญอยู่สองช่วงหลัก ได้แก่ในระหว่างวันที่ 8-11 และ 27-31 มกราคม  โดยมีตารางสรุปการเรียงตัวของดาวได้ข้างล่างนี้  

ตารางสรุปการเรียงตัวของดาวเคราะห์หลักๆในเดือนมกราคม

Administration's picture

จับตาการเรียงตัวของดาวเคราะห์ช่วงเดือน ธันวาคม คศ 2013 update 30 ธันวาคม 2013

เดือนธันวาคม เป็นเดือนที่เป็นมีปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่สำคัญด้วยกันหลายช่วงได้แก่ในวันที่ 1, 9, 21-22 ธันวาคม โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 28 ธันวาคม ถึง 2 มกราคม ซึ่งจะเป็นช่วงที่มีดาวเคราะห์เรียงตัวเป็นจำนวนมากที่สุดในรอบปีนี้ คือ ระหว่าง ดวงอาทิตย์ โลก ดาวพุธ ดาวศุกร์ ดาวพฤหัส และ ดาวพูลโต ผุ้ที่สนใจสามารถติตตามสังเกตการณ์ทางธรรมชาติในช่วงวันดังกล่าวเป็นพิเศษ 

สรุปตารางการเรียงตัวของดาวเคราะห์ในเดือนธันวาคม คศ 2013

Administration's picture

จับตาการการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ช่วงเดือน พฤศจิกายน คศ 2013 update 4 ธันวาคม 2013

ในเดือนพฤศจิกายน คศ 2013 ทางเวป จะเน้นการรายงานปฏิกริยาดวงอาทิตย์ และ ความสัมพันธ์กับภัยธรรมชาติบนโลก แบบวันต่อวันเป็นหลัก โดยงดการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งดาวในระบบสุริยะชั่วคราว ขอให้ทุกท่านมีสติในการดำเนินชีวิต ยกระดับสังคมที่อาศัยอยู่ให้เป็นสังคมที่มีศีลธรรมอันดีงาม ใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยความไม่ประมาทในการกระทำทุกอย่าง  

Administration's picture

จับตาการเรียงตัวของดาวเคราะห์ช่วงเดือน ตุลาคม คศ 2013 update 2 พฤศจิกายน 2013

ในเดือนตุลาคม คศ 2013 จะมีวันสำคัญทางดาราศาสตร์ ที่สามารถสังเกตได้ชัดเจนอยู่สี่ช่วงได้แก่ ช่วงวันที่ 2-8 , วันที่ 11-16, 18-23 และ วันที่ 25-31. นอกจากนั้นยังพบว่าดาวหาง ISON ทีเคลื่อนตัวเข้ามาในวงโคจรภายในของระบบสุริยะทางดางอังคารในวันที่ 1 ตุลาคม ซึ่งดาวหางที่จะโคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดในวันที่ 28 พฤศจิกายน ซึ่งคาดว่าจะมีผลกระทบต่อปฏิกริยาดวงอาทิตย์ในช่วงดังกล่าว และโลกจะได้รับผลกระทบตามมา

Administration's picture

จับตาการเรียงตัวของดาวเคราะห์ช่วงเดือน กันยายน คศ 2013 - update 3 ตุลาคม

ในเดือนกันยายนนี้มีช่วงวันที่มีปรากฏการณ์ดาวเคราะห์เรียงตัวเป็นพิเศษสำหรับโลกที่เห็นชัดด้วยกัน 3 ช่วงได้แก่ ระหว่างวันที่ 10-16, 21-23 และระหว่าง 28กย -2 ตค โดยช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็นช่วงที่โลกจะมีความแปรปรวนทางธรรมชาติมากกว่าปกติและจะสัมพันธ์กับปฏิกริยาดวงอาทิตย์ โดยความแปรปรวนดังกล่าวนี้จะมากหรือน้อยนั้นสัมพันธ์กับตำแหน่งดาวและความรุนแรงของปฏิกริยาดวงอาทิตย์ นอกจากช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ที่สนใจสามารถสังเกตปฏิกริยาดวงอาทิตย์ที่อาจจะมีมากกว่าปกติ โดยเฉพาะช่วงที่มีดาวหางที่เคลื่อนเข้าใกล้ดวงงอาทิตย์ที่ปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับช่วงเวลาด

Administration's picture

จับตาการเรียงตัวของดาวเคราะห์ช่วงเดือน สิงหาคม คศ 2013 : update 29 สิงหาคม

ในเดือนสิงหาคม จะมีวันสำคัญทางดาราศาสตร์ที่สังเกตได้ชัดอยู่สามช่วงได้แก่วันที่ 5-8, 13-19 และ 27-29 โดยช่วงระหว่างวันที่ 13-15 จะมีปรากฏการณ์ดาวเคาระห์เรียงตัวสามแนว ได้แต่ก ดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ในแนวตั้งฉาก, ดวงอาทิตย์-ดาวพุธ-ดาวพฤหัส และ ดวงอาทิตย์-ศูกร์และดาวพฤหัส ในแนวตั้งฉาก และในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าดวงอาทิตย์จะเข้าสู่ช่วงที่สนามแม่เหล็กจะสลับขั้ว (http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2013/05aug_fieldflip/) และมีความเป็นไปได้ว่าจะมีปฏิกริยาสูงกว่าปกติในช่วงดังก

Pages

Subscribe to Truth4Thai.org RSS