ปฏิทินดาวเรียงตัว โดย ดร ก้องภพ อยู่เย็น

ทางเวปได้นำทฤษฏีดาวดาวเรียงตัวซึ่งมีต้นกำเนิดจาก ดร ก้องภพ อยู่เย็น มาเผยแพร่เป็นระยะเวลากว่า ุ6 ปี และมีชาวต่างชาตินำความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดทำงานวิจัยประยุกต์ใช้งานต่อเป็นจำนวนมาก ในปีนี้ ทางทีมงานของ ดร ก้องภพ อยู่เย็น ได้ผลิตปฏิทินดาวเรียงตัวเพื่อให้ทุกท่านได้ นำไปศึกษาและใช้งานตามประโยชน์ที่เหมาะสมเพื่อส่วนรวม ผู้ใดสนใจสนับสนุนผลงานวิจัยนี้ สามารถทำได้ด้วยการสั่งซ์้อปฏิทินได้ที่เวปไซต์ KPsquare.com

โดยตัวกรณีศึกษาสามารถศึกษาได้จากที่นี่ http://www.kpsquare.com/Explain.html

Tags: 

จับตาการเรียงตัวของดาวเคราะห์ช่วงวันที่ 15 กันยายน - 4 ตุลาคม คศ 2010 : update 10 ตุลาคม

ในช่วงนี้จะมีการเรียงตัวของดาวเคราะห์ที่สำคัญอีกครั้งและคาดว่าจะเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์จะมีปฏิกริกริยามากเป็นพิเศษเทียบเท่าช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่คาดว่าปฏิกริยาดวงอาทิตย์จะเกิดไม่ถี่กว่าช่วงก่อนหน้านี้ ซึ่งผลกระทบต่อโลกนั้นจะมีหลายรูปแบบ มีลักษณะคล้ายกับที่เกิดต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2011 ที่ผ่านมา จะเป็นเรื่องน้ำท่วม แผ่นดินไหว และภูเขาไฟระเบิด ซึ่งน่าจะสังเกตุเห็นผลกระทบได้ชัดเจนระหว่างวันที่ 26 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม

โดยเริ่มจาก

Tags: 

คาดการณ์แผ่นดินไหวโดยดูการเปลี่ยนแปลงของจุดดับบนดวงอาทิตย์

ทาง Truth4thai ได้นำเสนอบทความเกี่ยวกับการดูปฏิกริยานอกโลกเพื่อเป็นลางบอกเหตุภัยพิบัติบนโลกมาก่อนหน้านี้ ซึ่งเน้นการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของประจุไฟฟ้าที่ดวงอาทิตย์ และรอบๆโลก ซึ่งในบางครั้งปรากฏการณ์เหล่านี้จะเป็นที่สังเกตเห็นได้ยากในช่วงที่ดวงอาทิตย์อยู่ในช่วงปฏิกริยาต่ำ (มีเปลวพลังงานออกมาน้อย) เช่นที่เกิดในช่วงวันที่ 25 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน จึงทำให้คาดการณ์ความรุนแรงได้ลำบาก จึงมีความจำเป็นต้องสังเกตข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นลางบอกเหตุดังกล่าว ซึ่งในบทความนี้จะกล่าวถึงการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของจุดดับบนดวงอาทิตย์ ซึ่งใช้เป็นลางบอกเหตุแผ่นดินไหว

Tags: 

สารคดีเกี่ยวกับจักรวาลและหลุมดำ(สว่าง)

Nasim Haramein เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวสวิสเซอร์แลนจะได้สร้างทฤษฏีอธิบายพี้นที่ว่างในจักรวาลที่เต็มไปด้วยพลังงาน และยังนำมาใช้ตั้งสมมติฐานอธิบายเกี่ยวกับปฏิกริยาดวงอาทิตย์ ระบบสุริยะ และ ดาวเคราะห์ ผู้ที่สนใจสามารถชมสารคดีใหม่ล่าสุดของเขาได้จาก วิดิโอข้างล่างนี้ครับ

สารคดี Black whole

Tags: 

จับตาการเรียงตัวของดาวเคราะห์ช่วงวันที่ 26 สิงหาคม - 15 กันยายน คศ 2011 : update 15 กันยายน

ในช่วงที่ผ่านมาเราได้สังเกตุเห็นภัยพิบัติที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างชัดเจน และมีขึ้นต่อเนื่องกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้เบื้องต้น และเป็นไปได้ที่จะมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องในเดือนกันยายน โดยเฉพาะในระหว่างวันที่ 7-15 กันยายน อาจจะมีเหตุการณ์ขนาดใหญ่เกิดขึ้น ซึ่งแนะนำให้มีการเตรียมพร้อมรับมือเกี่ยวกับภัยพิบัติในช่วงนี้มากเป็นพิเศษ คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับภัยน้ำท่วมเป็นหลัก

Tags: 

เกิดเสียงกึกก้องประหลาดในเมืองใหญ่ต่างๆ ทั่วโลก!

Worldwide, more and more people begin to notice … a horrifying sound that moves through the atmosphere. Kiev, Belarus, Florida, Michigan, New Jersey, North Bergen, Victoria B.C., Alkmaar, Maryland, Scandinavia…In recent times, in many cities around the world are being heard the sounds coming from heaven, and that can last more than one hour in some cases. It is not a new phenomenon and has been observed in previous years. Is there a logical explanation for this phenomenon?

Tags: 

Forums: 

งานวิจัยมนุษย์พันธ์ใหม่ ของ Lloyd Pye

LLoyd Pye ได้ทำการวิจัยศีกษาส่วนประกอบและ DNA ของกระโหลกมนุษย์ประหลาดที่ถูกค้นพบที่ทวีปอเมริกาใต้  ค้นพบความแตกต่างไปจากกระโหลกและ DNA มนุษย์ ทำการสรุปในวิดิโอข้างล่างนี้

Forums: 

จับตาการเรียงตัวของดาวเคราะห์ช่วงวันที่ 14-26 สิงหาคม คศ 2011 : update 26 สิงหาคม 11:45 UTC

จากการคาดการณ์ครั้งที่แล้ว พอสรุปได้ว่าภัยพิบัติขนาดใหญ่จะเกิดขึ้นได้จะต้องมีปัจจัยหลายมาเสริมนอกเหนือจากปฏิกริยาดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นไปได้สูงว่าเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ดาวเคราะห์เรียงตัวหรืออย่างอื่นทั้งบนโลกและนอกโลกที่ยังไม่ทราบสาเหตุ จึงเป็นเหตุผลที่ต้องทำให้เราเก็บสถิติอย่างต่อเนื่องนำมาปรับปรุงวิธีการคาดการณ์ภัยพิบัติในระยะยาวให้มีความเที่ยงตรงมากขึ้นเรื่อยๆ แต่จะเน้นการเก็บสถิติข้อมูลจากนอกโลกเป็นหลักเนื่องจากมีข้อมูลมากกว่า

Tags: 

รวบรวมการศีกษาเกียวกับวิทยาศาสตร์ด้านพลังจิตและชีวิตหลังความตาย

มีกลุ่มคนพยายามศีกษาหาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพื่อค้นหาคำตอบเกียวกับพลังจิต ชิวิตหลังความตาย และอื่นๆ รวบรวมข้อมูลไว้ในลิงค์นี้ครับ http://www.cfpf.org.uk/articles/background/snyder.html

Tags: 

Forums: 

จับตาการเรียงตัวของดาวเคราะห์ช่วงวันที่ 25 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม คศ 2011 : update 15 สิงหาคม 11:58 UTC

www.thejakartaglobe.com/news/mount-papandayans-alert-level-raised/459106โดยรวมคาดว่าปริมาณจุดดับอาจจะไม่มากกับช่วงก่อนหน้านี้แต่อาจจะมีพายุสุริยะเกิดขึ้น  และโลกจะมีความเสียงต่อภัยพิบัติมากเป็นพิเศษในวันที่ 2-6 สิงหาคม ภัยพิบัติน่าจะอยู่ในรูปของสภาพอากาศแปรปรวนเป็นหลัก เช่นน้ำท่วมฉับพลัน แต่ความเสี่ยงต่อแผ่นดินไหวขนาดใหญ่นั้นอยู่ระดับปานกลาง-มาก ความรุนแรงของภัยพิบัติจะเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งหลังวันที่ 9-14 สิงหาคม ซึ่งคงต้องติดตามเก็บสถิติกันต่อไป

Tags: 

Pages

Subscribe to Truth4Thai.org RSS