จับตาการเรียงตัวของดาวเคราะห์ช่วงเดือน กันยายน คศ 2015 - update 28 กันยายน

ในเดือนกันยายน คศ 2015 นั้นจะมีวันสำคัญทางดาราศาสตร์เป็นพิเศษ 2 ช่วงด้วยกัน คือระหว่างวันที่ 17-19 และ ระหว่าง 24-30  โดยเดือนนี้ปริมาณจุดดับจะอยู่ในช่วงทรงตัว หรือขาลง ก่อนจะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกทีในช่วงปลายเดือน


ตารางสรุปแนวดาวเคราะห์เรียงตัวในเดือนนี้

จับตาการเรียงตัวของดาวเคราะห์ช่วงเดือน กรกฏาคม คศ 2015 - update 31 กรกฏาคม

ในเดือนกรกฏาคมจะมีปรากฏการณ์ดาวเรียงตัวที่สำคัญได้แก่วันที่ 30 มิถุนายน -1, 6-7, 13-15 และ 20-23 กรกฏาคม โดยดาวเคราะห์ที่มีอิทธิพลมากเป็นพิเศษได้แก่ ดาวศุกร์  โดยคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณน้ำฝนเริ่มมากกว่าปกติทั่วโลกระหว่างวันที่ 13 จนถึงวันที่ 21 กรกฏกาคม

จับตาการเรียงตัวของดาวเคราะห์ช่วงเดือน มิถุนายน คศ 2015

ในเดือนมิถุนายน จะเป็นเดือนที่โลกจะเข้าสู่ฤดูร้อนโดยมีการเรียงตัวกับทางช้างเผือกในแนวตั้งฉากในวันที่ 21 มิถุุนายน และจะมีปรากฏการณ์เรียงตัวของดาวเคราะห์มากกว่าปกติในสามช่วงด้วยกันในเดือนนี้ได้แก่ใน ระหว่างวันที่ 2-3, 7, และ 21-28 มิถุนายน 

 

 

จับตาการเรียงตัวของดาวเคราะห์ช่วงเดือน พฤษภาคม คศ 2015 update 30 พฤษภาคม

ในเดือนพฤษภาคม คศ 2015 จะมีวันสำคัญทางดาราศาสตร์อยู่หลายช่วงด้วยกันได้แก่ ระหว่างวันที่ 3-8 , 13-18 และ 23-30

สรุปตารางการเรียงตัวของดาวเคราะห์

จับตาการเรียงตัวของดาวเคราะห์ช่วงเดือน เมษายน คศ 2015 - update 1 พฤษภาคม

ในเดือนเมษายนนี้ มีปรากฏการณ์ดาวเรียงตัวที่สำคัญอยู่ สามช่วงด้วยกันได้แก่ระหว่างวันที่ 1-4 , 8-12 , 18-22 และ 26-30 โดยมีรายละเอียดตามตารางข้างล่างนี้

จับตาการเรียงตัวของดาวเคราะห์ช่วงเดือน มีนาคม คศ 2015 : update 2 เมษายน

ในเดือนมีนาคม จะมีการเรียงตัวของดาวเคราะห์ที่สำคัญหลายช่วงด้วยกัน ซึ่งทางเวปจะเสนอบางส่วนทีสำคัญได้แก่ในระหว่างวันที่ 1-6, 7-10 มีนาคม, 16-21 และระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม  โดยตารางสรุปการเรียงตัวของดาวส่วนใหญ่มีดังนี้

จับตาการเรียงตัวของดาวเคราะห์ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ คศ 2015 - update 3 มีนาคม

ในเดือนกุมภาพันธ์ จะมีแนวดาวเคราะห์ในระบบสุริยะที่สำคัญอยู่ห้าช่วงด้วยกัน ได้แก่ ระหว่างวันที่ 3-6, 7-9, 15-17, 20-23 และ 28-2 มีนาคม โดยแนวเรียงตัวที่มีโลกเป็นจุดศูนย์กลาง ได้แก่วันที่ 6, 17 และ 20 กุมภาพันธ์  ทุกท่านที่สนใจปราฏการณ์เหล่านี้และ ความสัมพันธ์กับปฏิกริยาดวงอาทิตย์ หรือการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติบนโลก โปรดติดตามได้สังการณ์ได้ครับ

จับตาการเรียงตัวของดาวเคราะห์ช่วงเดือน มกราคม คศ 2015 update 31 มกราคม

ในเดือนมกราคมนี้ ทางเวปจะทางการรายงานเหตุการณ์ดาวเคราะห์เรียงตัวในรูปแบบใหม่ คือเน้นการเรียงตัวของดาวเคราะห์ที่ ดวงอาทิตย์ และโลกเป็นจุดศูนย์กลาง โดยในเดือนมกราคม จะมีวันสำคัญโดยที่โลกเป็นศูนย์กลางได้แก่วันที่ 6-7, 21-22 และ 30-31 มกราคม ส่วนวันทีสำคัญโดยที่ดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางได้แก่วันที่ 3, 7, 10-11,13,19, 30-31

สรุปตารางดาวเรียงตัวประจำเดิอนมกราคม

จับตาการเรียงตัวของดาวเคราะห์ช่วงเดือน ธันวาคม พศ 2557 : update 31 ธันวาคม

ในเดือนธันวาคม จะมีวันสำคัญทางดาราศาสตร์อยู่ 4 ช่วงด้วยกันได้แก่ ระหว่างวันที่ 1, 6-8, 13-15, 21-23 และ 27-31 โดยเฉพาะในช่วงระหว่างวันที่ 27-31 ธันวาคม ซึ่งจะมีการเรียงตัวที่สำคัญระหว่าง ดาวพุธ ดาวศุกร์ ดวงอาทิตย์ และ ดาวพฤหัส โดยการสังเกตถึงความสำคัญของวันดังกล่าวให้สังเกตปฏิกริยาดวงอาทิตย์ และ ความแปรปรวนของธรรมชาติบนโลก

สรุปตารางดาวเรียงตัวในเดือนธันวาคม

จับตาการเรียงตัวของดาวเคราะห์ช่วงเดือน พฤศจิกายน คศ 2014 - update 30 พฤศจิกายน

ในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นเดือนที่มีการเรียงตัวของดาวเคราะห์เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในแนวตั้งฉากระหว่างวันที่ 2-11 และในแนวเส้นตรงระหว่างวันที่ 26-28 ซึ่ง คาดว่าปริมาณจุดดับจะลดลงต่ำสุดในช่วงวันที่ 10 พฤศจิกายน และในช่วงวันที่ 26-28 พฤษจิกายน และคาดว่าจะเป็นช่วงที่โลกจะมีความเสี่ยงต่อปฏิกริยาใต้ผิวดินมากกว่าปกติ ส่วนช่วงที่ปริมาณจุดดับจะเพิ่มขึ้นสูงสุดอีกครั้งคาดว่าจะอยู่ระหว่างวันที่ 14-18 พฤศจิกายน สรุปตารางดาวเรียงตัวในเดือนนี้

Pages

Subscribe to Truth4Thai.org RSS