ทางเวป Truth4Thai ได้รับอนุญาติให้ตีพิมพ์บทความวิจัยของ Pane Andov ในเวปของเรา ซี่งเขาได้ทำวิจัยเกี่ยวกับ 2012 และอีกหลายๆเรื่องเพี่อให้มนุษย์โลกตื่นขี้นเห็นความจริง และ เข้าใจโลกมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถีงปัจจุบัน  ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับงานของเขา เราเห็นว่าเป็นข้อมูลเชิงลีกที่มีประโยชน์มากและควรนำมาเผยแพร่ และรับสิ่งที่เป็นประโยชน์ไว้เป็นข้อคิด เช่นเดียวกับข้อมูลต่างๆที่อยู่ในเวปของเรา ผลงานของเขาตอนนี้ในอยู่ในรูปแบบของภาษาอังกฤษ ซี่งถ้าท่านผู้ใดสนใจช่วยแปลเป็นภาษาไทยโปรดติดต่อทางเวปของเราได้ครับ โหลดเอกสารทั้งหมดได้จากที่นี่    ส่วนบทแปลหนังสือกำลังในช่วงเรียบเรียงสามารถอ่านได้ที่นี่ครับ truth4thai.org/Pane_Andov_Research_Thai_Version  สำหรับภาษาอังกฤษโหลดได้จากที่นี่ truth4thai.org/oldsite/sites/default/files/2012 Equation Solved - Pane Astral Walker Andov.pdf

2012 - Equation Solved

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: